வீழ்வது வெட்கமல்ல வீழ்ந்து கிடப்பது தான் வெட்கம்

0
123

வெட்கமல்ல வீழ்ந்து கிடப்பது தான் வெட்கம்

 

வீழ்வது வெட்கமல்ல..

வீழ்ந்து கிடப்பது தான்

வெட்கம்…..

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here