கடவுள் அறிவையும் அழகையும் சேர்த்து கொடுப்பதில்லை

0
104

கடவுள் அறிவையும் அழகையும் சேர்த்து கொடுப்பதில்லை

கடவுள்

அறிவையும்

அழகையும்

சேர்த்து

கொடுப்பதில்லை.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here