பயத்தை வெளிக்காட்டுவது… தினம் ஒரு தத்துவம்

0
70

பயத்தை வெளிக்காட்டுவது

அபாயத்தை எதிர் கொண்டு

அழைப்பதற்கு சமம்

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here